Bharathratna Award (Karnataka) Current Affairs 31-01-2022

Jan 31, 2022 10:53 am By Admin

ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕನ್ನಡಿಗರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಸಮ್ಮಾನಿತರುರಾಜ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಷ
1ಸರ್. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಕರ್ನಾಟಕ1955
2ಪಂ. ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿಕರ್ನಾಟಕ2009
3ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ಕರ್ನಾಟಕ2014