General Knowledge 2022

Aug 19, 2022 02:11 pm By Admin

1. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

 • 1 ನವೆಂಬರ್ 1956.

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

 • ಬೆಂಗಳೂರು.

3. ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ನಗರ?

 • ಬೆಂಗಳೂರು.

4. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು?

 • 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು.

5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

 • ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.

6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು?

 • ವಿಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ.

7. “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಯಾರು?

 • ಪುರಂದರ ದಾಸ.

8. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

 • ಕೆ.ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ.

9. ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ?

 • ಸತಿ ಸುಲೋಚನ.

10. ಕರನಾಟಕದಿಂದ ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ?

 • ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.

11. ಕರನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು?

 • ತುಂಗಾ ನದಿ.

12. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಯಾರು?

 • ಹರಿಹರ I.

13. ಗುಂಬಾಜ್ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?

 • ಬಿಜಾಪುರ.

14. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು?

 • 1966.

15. ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 • 1 ನವೆಂಬರ್.

16. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು?

 • ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು.

17. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

 • 1915.

18. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು?

 • ಎಚ್.ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ.

19. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೌನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವುದು?

 • ರಾಮನಗರ.

20. “ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ” ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

 • ಅಮೋಘವರ್ಷ I.