General Knowledge 2022

Sep 05, 2022 03:48 pm By Admin

1. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ?

 • ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು
 • ಆಡಳತಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳು
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ
 • ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

2. ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶೃಂಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧೀಕ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ?

 • ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
 • ಕೆ2
 • ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
 • ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ

3. ಜಜಿಯಾ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದ ಮೋಘಲರ ದೊರೆ ?

 • ಅಕ್ಬರ್
 • ಹುಮಾಯನ್
 • ಔರಂಗಜೇಬ್
 • ಬಾಬರ್

4. ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು?

 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ಟೆಲಿಕಾಂ
 • ರಕ್ಷಣೇ
 • ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

5. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ XIV (A) ರಲ್ಲಿನ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ?

 • ಆದಿವಾಸಿಗಳು
 • ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಗಳು
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
 • ಮಹಿಳೆಯರು

6. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯದ ಸಂಪೋರ್ಣ 3ಡಿ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು?

 • ಹಾಲೋಗ್ರಾಪಿ
 • ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ರೋಹಿತ

7. ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದವರನ್ನೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

 • ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಂ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್
 • ಕ್ಲಿನ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್
 • ಪೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಫಿಲ್
 • ಹಾಬ್ ಸನ್ಸ ಛಾಯ್ಸ

8. ವೋಡಾಪೋನಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಾಯಿ ಯಾವ ತಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ?

 • ಡಾಲ್ಮೇಷಿಯನ್
 • ಟೇರಿಯರ್
 • ಪಗ್
 • ಚಿಹುವಾಹುವಾ

9. ಬೀರೂಟ್ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ?

 • ಇಸ್ರೇಲ್
 • ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್
 • ಲೆಬನಾನ್
 • ಸರಿಯಾ

10. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಎರಡನೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧರಾಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ?

 • ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ
 • ಎಲ್,ಜಿ. ಹಾವನೂರ್
 • ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
 • ವೀರಪ್ಪಮೊಯ್ಲಿ

11. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೆಳಕಂಡ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ?

 • ಮಾತು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು
 • ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು
 • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 • ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು

12. ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊರೆ ?

 • ಅಶೋಕ
 • ಹರ್ಷವರ್ಧನ
 • ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
 • ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ

13. ಯಾವೆರಡು ವನ್ಯ ಮೃಗಧಾಮಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುವಾಗಿವೆ?

 • ಮನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಿರಂಗ
 • ಸಾರಿಸ್ಕ ಮತ್ತು ತಡೋಬ
 • ರಾಜಾಜಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೆಟ್
 • ದುದ್ವ ಮತ್ತು ದಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್

14. ನೌಕಾಯಾನದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗ ?

 • ಆರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ

15. ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಶಿಖರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ?

 • ನಂದಾದೇವಿ
 • ಸಿಖರ ಕಾಮೆಟ್
 • ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
 • ಕಾಂಚನಗಂಗಾ

16. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಭೂಖಂಡಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ?

 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರೀಕ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
 • ಯರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ

17. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬೆಂಬಲಸಿದ್ದು ?

 • 1827 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ ಕಾಯಿದೆ
 • ಪತ್ರಿಕಾ ನಿಭಂದನೆಗಳು
 • ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
 • ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ

18. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ?

 • ಆಸ್ಟ್ರೀಚ್
 • ಕೋಳಿಮರಿ
 • ಪಾರಿವಾಳ
 • ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

19. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆರ್ಗಾನ್ ತಂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

 • ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಂತ್ರ
 • ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ತಂತ್ರ
 • ಸಿ-14 ತಂತ್ರ
 • ಬೇರಿಯಮ್ ತಂತ್ರ

20. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ರಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ?

 • ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
 • ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಲಿ
 • ಆಡಳತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ
 • ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ