General knowledge 21-01-2022

Jan 21, 2022 10:56 am By Admin

1. ಭಾರತವು ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ ?

 • ದಕ್ಷಿಣ
 • ಪೂರ್ವ
 • ಉತ್ತರ
 • ಪಚ್ಚಿಮ

2. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ?

 • 32,27,264
 • 32,87,265
 • 32,87,263
 • 33,88,263

3. ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟನೆಯ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ?

 • 6
 • 7
 • 9
 • 10

4. ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ?

 • 2.6
 • 2.5
 • 2.4
 • 3.4

5. ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ?

 • 20-8
 • 28-7
 • 29-8
 • 28-8

6. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ?

 • 128 ಕೋಟಿ
 • 122 ಕೋಟಿ
 • 121 ಕೋಟಿ
 • 131 ಕೋಟಿ

7. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಮಾಣ ?

 • 17.58%
 • 17.5%
 • 17.6%
 • 18.6%

8. ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಗಡಿಯ ಉದ್ದ ?

 • 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 15500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 15200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 16650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್

9. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದ ?

 • 7516 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 6300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 7200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 6100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್

10. ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ?

 • 6
 • 8
 • 9
 • 7

11. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ?

 • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್
 • ಮಯನ್ಮಾರ್
 • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
 • ಚೀನಾ

12. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ?

 • ಶ್ರೀಲಂಕಾ
 • ನೇಪಾಳ
 • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 • ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನ

13. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡನೇ ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ?

 • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
 • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 • ಚೀನಾ
 • ನೇಪಾಳ

14. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಡಿರೇಖೆ ?

 • ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ
 • ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್
 • ದುರಂಡ್
 • ರೆಡ್ಕ್ಲಿಪ್

15. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಡಿರೇಖೆ ?

 • ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ
 • ದುರಂಡ್
 • ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್
 • ರೆಡ್ಕ್ಲಿಪ್

16. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಡಿರೇಕೆ ?

 • ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ
 • ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ
 • ರೆಡ್ಕ್ಲಿಪ್
 • ಡ್ಯೂರಂಡ್

17. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ?

 • ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ
 • ಹಿಮಾಲಯದ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು
 • ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ
 • ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು

18. ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ?

 • ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ
 • ಶಿವಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ
 • ಹಿಮಾಚಲ
 • ಗುರುಶಿಖರ

19. ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ?

 • ಹಿಮಾಚಲ
 • ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ
 • ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು
 • ಹಿಮಾದ್ರಿ

20. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ?

 • ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ
 • ಕೆಟು
 • ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
 • ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜರೋ

21. ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ?

 • ಕೆ3
 • K 2
 • ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
 • ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ

22. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನ ಗೊಂಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ವಲಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

 • ಕಲರ್ಫುಲ್
 • ಬಂಗಾರ
 • ಬಬರ್
 • ಭಂಗರ

23. ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

 • ಸಿಂಧೂ ಗಂಗಾ ಮೈದಾನ
 • ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧೂ ಮೈದಾನ
 • ಸಟ್ಲೆಟ್ ಗಂಗಾ ಮೈದಾನ
 • ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಮೈದಾನ

24. ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ?

 • ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯವರೆಗೆ
 • ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ
 • ಮಹಾ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯವರೆಗೆ
 • ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯವರೆಗೆ

25. ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ?

 • 3000
 • 6000
 • 2400
 • 2600

26. ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ?

 • 60-400
 • 80-300
 • 70-500
 • 40-600

27. ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ?

 • ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು
 • ಜೇಡಿಮಣ್ಣು
 • ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು
 • ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು

28. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನ ಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

 • ಬಬರ್
 • ಕೆಂಪು
 • ಜೆಡಿ
 • ಕದರ್

29. ಭಾರತವು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಜಲಗಡಿಯ ಉದ್ದ ?

 • 6100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 7516.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
 • 7200 ಮೀಟರ್
 • 6100.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್

30. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ?

 • ಉತ್ತಮ
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ
 • ಇನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ

31. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರಲ್ಲಿ10+2 ಬದಲಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ?

 • 5+5+2
 • 5+3+4
 • 5+3+3+4
 • 5+2+3+4+2

32. ಯಾರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ’ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

 • ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
 • ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
 • ಸರ್ ಸಿವಿ ರಾಮನ್
 • ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್

33. ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ?

 • ಪ್ರೀಸ್ಟಲೀ
 • ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್
 • ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ
 • ಥಾಮ್ಸನ್

34. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ?

 • ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ
 • ಚದುರಂಗ
 • ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ
 • ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ

35. ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

 • ಅಜಂತಾ
 • ಜೈಪುರ್
 • ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ
 • ಹೈದರಾಬಾದ್

36. ಹೊಗೇನಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

 • ಕೆರಳ
 • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
 • ತಮಿಳುನಾಡು
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

37. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

 • ಹೇಗೆ
 • ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್
 • ರೂಮ್
 • ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ

38. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯು ಟಾಲಿನ್ ಕಿಣ್ವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?

 • ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂತಿ
 • ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ
 • ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ
 • ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿ

39. ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರು ?

 • ಮೊಘಲರು
 • ಅರಬ್ಬರು
 • ಕುಶಾನರು
 • ಶುಂಗರ್

40. ಜೂನ್ ಕ್ಲಿನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ?

 • 1946
 • 1944
 • 1947
 • 1948

41. ಬೈಗಟನ ಕಪ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ?

 • ಕ್ರಿಕೆಟ್
 • ಪುಟಬಾಲ
 • ಹಾಕಿ
 • ಪೋಲೊ

42. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

 • ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
 • ವಾರಣಾಸಿ
 • ತಿರುವನಂತಪುರಂ
 • ಗೋವಾ

43. ಕುದಿ ಎಸರು ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ?

 • K g ನಾಗರಾಜಪ್ಪ
 • T p ಅಶೋಕ್
 • Dr ವಿಜಯಾ
 • K v ತಿರುಮಲೇಶ್

44. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು?

 • ಮನು ಬಳಿಗಾರ್
 • ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ
 • ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ

45. ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ?

 • ಕರ್ಣಾಟಕ ಸರಕಾರ
 • ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 • ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
 • ಭಾರತೀಯ ಜ್ನಾನಪೀಠ ಸಂಸ್ತ್

46. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ?

 • ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ
 • ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ
 • ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವರಿಗೆ
 • ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ

47. ಬಸವಶ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವವರೂ ಯಾರು ?

 • ಕರ್ಣಾಟಕ ಸರಕಾರ
 • ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಲಿ ಪೀಠ
 • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರಘಮಠ
 • ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

48. 2019 ಸಾಲಿನ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು?

 • Dr. ವೀಜಯ
 • ಹಂ.ಪ .ನಾಗರಜಯ್ಯ
 • ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
 • ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

49. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು ?

 • ಕರ್ನಾಟಕ
 • ದೆಹಲಿ
 • ಕಲ್ಕತ್ತಾ
 • ಮುಂಬೈ

50. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1952
 • 1654
 • 1773
 • 1600