GK Question and Answers

Sep 26, 2022 10:08 am By Admin

1. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ?

 • ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು
 • ಜೈನ ಧರ್ಮ
 • ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ

2. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ?

 • ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ
 • ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ
 • ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿ
 • ಅಟಕಾಮ ಮರುಭೂಮಿ

3. 10 ಮಂಡಲ ಗಳು 1028 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವ ವೇದ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ?

 • ಋಗ್ವೇದ
 • ಸಾಮವೇದ
 • ಯಜುರ್ವೇದ
 • ಅಥರ್ವಣ ವೇದ

4. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪೇಪರಲೇಸ ಇ-ಹೈಕೋರ್ಟ್ ?

 • ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್
 • ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್
 • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್

5. ಸಾಮ್ರಾಟರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ?

 • ಏಕರಾಟ
 • ಎಲ್ಲವೂ
 • ವಿರಾಟ್
 • ಸರ್ವರಾಟ

6. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ?

 • ಕುದಿಸಿದ ನೀರು
 • ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು
 • ಸಮುದ್ರ ನೀರು

7. 1921 ರಲ್ಲಿ ದಯಾರಾಮ್ ಸಹಾನಿ ಅವರು ರಾವಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ?

 • ಲೋಥಾಲ್
 • ಕಾಲಿಬಂಗನ್
 • ಹರಪ್ಪ
 • ಯಾರು ಅಲ್ಲ

8. ಚಿನೂಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತ ?

 • ಆಫ್ರಿಕಾ
 • ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
 • ಜಪಾನ್
 • ಅಮೇರಿಕಾ

9. ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ?

 • ಕೇರಳ
 • ಎಲ್ಲವೂ
 • ತಮಿಳುನಾಡು
 • ಕರ್ನಾಟಕ

10. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಟಂ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು ?

 • ವೈಶೇಶಿಕ
 • ಯೋಗ
 • ಮೀಮಾಂಸ
 • ನ್ಯಾಯ

11. ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ?

 • ಐಸೋತರ್ಮಸ್
 • ಐಸೋ ಮೀಟರ್
 • ಐಸೋಬಾತ್
 • ಐಸೋಬಾರ್

12. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಮಾನ 8 ಎಂದು ದಾಖಲಾದರೆ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಗೊಂಡ 4 ಮಾನ ಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ?

 • ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು
 • ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು 10000
 • ನೂರು ಪಟ್ಟು
 • ಎರಡು ಪಟ್ಟು

13. ಒಂದು ಹಡಗು ನದಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ?

 • ಅದು ತುಸು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ
 • ಅದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ
 • ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ
 • ಅದು ಮೊದಲಿನದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

14. ಹರಿಭಕ್ತಸಾರ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಚರಿತೆ ನಳಚರಿತೆ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ?

 • ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
 • ಕನಕದಾಸರು
 • ರಾಮದಾಸ
 • ಪುರಂದರದಾಸರು

15. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕದನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಪರಾಜಯ ಗೊಳಿಸಿದ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಯಾರು ?

 • ಮಂಗಳೇಶ
 • ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ
 • ಪುಲಿಕೇಶಿ 2
 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂದು

16. ಮಾವಿನ ಹೊಯ್ಲು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಳೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ?

 • ಸಪ್ಟೆಂಬರ್
 • ಜೂನ್
 • ಏಪ್ರಿಲ್
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್

17. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳು ?

 • ಭದ್ರಾ
 • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
 • ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
 • ದಾಂಡೇಲಿ

18. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯ ಕಾರ ಮಾಡಲು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ?

 • ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
 • ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
 • ಸವಿಧಾನ

19. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ?

 • ಬೆಂಗಳೂರು
 • ಮೈಲಾರಪುರ
 • ಮೈಸೂರು
 • ಕಲಬುರಗಿ

20. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ?

 • ರಾಜಸ್ಥಾನ್
 • ಹರಿಯಾಣ
 • ಗುಜರಾತ್
 • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ