General Knowledge 22-01-2022

Jan 21, 2022 05:11 pm By Admin

1. ಕೇಶವಾನಂದ ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1973
 • 1963
 • 1965
 • 1974

2. ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 352
 • 342
 • 356
 • 396

3. ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1946 ಆಗಸ್ಟ್ 8
 • 1940 ಆಗಸ್ಟ್ 8
 • 1942 ಆಗಸ್ಟ್ 8
 • 1948 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8

4. ದ್ವಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ?

 • ಅಮೇರಿಕಾ
 • ಚೀನಾ
 • ರಷ್ಯಾ
 • ಭಾರತ

5. ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • 1947 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • 1789 ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ

6. ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸು 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ?

 • 1989
 • 1935
 • 1988
 • 2006

7. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 365
 • 316
 • 315
 • 317

8. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು ?

 • 1754
 • 1952
 • 1862
 • 1600

9. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 352
 • 324
 • 369
 • 362

10. ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ?

 • 1933
 • 1930
 • 1931
 • 1932

11. ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1818
 • 1857
 • 1589
 • 1858

12. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ?

 • 1813
 • 1999
 • 1919
 • 1853

13. ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1953
 • 1987
 • 1988
 • 1998

14. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1952
 • 1600
 • 1773
 • 1654

15. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 338b
 • 338c
 • 338e
 • 338a


16. ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ
 • 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • 1789 ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1947 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

17. ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 360
 • 356
 • 362
 • 342

18. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ ಎರವಲು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ?

 • ಬ್ರಿಟನ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
 • ಐರ್ಲೆಂಡ್
 • ಅಮೆರಿಕ

19. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 365
 • 338
 • 395
 • 336

20. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೆ ?

 • 127
 • 312
 • 132
 • 369

21. ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1960
 • 1932
 • 1935
 • 1995

22. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 12-38
 • 12-32
 • 12-40
 • 12-35

23. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 187
 • 153
 • 186
 • 148

24. ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • 1789 ಪ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1917 ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1853 ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ
 • 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

25. ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 132
 • 163
 • 153
 • 165

26. ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 342
 • 352
 • 396
 • 356

27. ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಗೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ?

 • 324
 • 326
 • 325
 • 365

28. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 72
 • 12
 • 76
 • 78

29. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು ?

 • ಮುಂಬೈ
 • ಕಲ್ಕತ್ತಾ
 • ಕರ್ನಾಟಕ
 • ದೆಹಲಿ

  30. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ?
 • 1757
 • 1764
 • 1857
 • 1576

31. LIC OF INDIA ಮುಕದ್ದಮೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1953
 • 1959
 • 1945
 • 1955

32. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • ಜರ್ಮನಿ
 • ಅಮೆರಿಕ
 • ಇಟಲಿ
 • ಜಪಾನ್

33. ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1936
 • 1945
 • 1657
 • 1937

34. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ?

 • ಸಿಂಹ
 • ಗೂಳಿ
 • ಹುಲಿ
 • ಆನೆ

35. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ?

 • 1955
 • 1975
 • 1956
 • 1965

36. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಎನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ?

 • 1963
 • 1945
 • 1953
 • 1954

37. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು ?

 • 9
 • 7
 • 72
 • 11

38. ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 76
 • 75
 • 61
 • 66

39. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1853
 • 1935
 • 1919
 • 1909

40. ಯಾವ ಭಾಗದ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ?

 • 369
 • 326
 • 324
 • 162

41. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ ವಂಶ ಯಾವುದು?

 • ಹೊಯ್ಸಳರು
 • ಕದಂಬರು
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು
 • ಚಾಲುಕ್ಯರು

42. ಗಂಗ ಮತ್ತು ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ?

 • 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
 • 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
 • 6 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
 • 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ

43. ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?

 • ಮಯೂರ ವರ್ಮ
 • ಕುಮಾರರಾಮ
 • krishna ದೇವರಾಯ
 • nrupaತುಂಗ

44. ವಿಜಯ ನಗರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು?

 • ಹಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ
 • ಪ್ರೌಡದೇವರಾಯ
 • ಅಶ್ವಲಾಯನ
 • ಯದುರಾಯ

45. ಮೈಸೂರು ರಾಜ ವಂಶದ ಹೆಸರು?

 • ಯದು
 • ಹೂಣ
 • ಹೊಯ್ಸಳ
 • ಪಲ್ಲವ

46. ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು?

 • ಕ್ರಿ.ಶ. 1424
 • 1336
 • 1020
 • 1321

47. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

 • ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
 • ನಂಜನಗೂಡೂ
 • ಮಂಡ್ಯ
 • ನರಸೀಪುರ

48. ಮೈಸೂರು ಹೂಲಿ ಎಂದು ಯಾರ ಬಿರುದು?

 • ವಿಷ್ಣು ವರ್ದನ
 • ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ
 • ಹೈದರಾಲಿ

49. ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು?

 • ನವಿಲು
 • ಗಂಡಬೇರುಂಡ
 • ಗಜ
 • ವರಹಾ

50. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದ್ದು ಯವಾಗ ?

 • ಕ್ರಿಶ.600
 • 800
 • 500
 • 610