General Knowledge Question And Answer On Indian Constitution.

Feb 08, 2022 12:37 pm By Admin

1. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ——–ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ?

 • ಸಂವಿದಾನದ ಐದನೆಯ ಭಾಗ
 • ಸಂವಿದಾನದ ಆರನೇಯ ಭಾಗ
 • ಸಂವಿದಾನದ ಮೂರನೇಯ ಭಾಗ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಭಾಗ

2. ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಪಕ್ಷಾoತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ——- ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇಯ ವಿವರಪಟ್ಟಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವಿವರಪಟ್ಟಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇಯ ವಿವರಪಟ್ಟಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಿವರಪಟ್ಟಿ

3. ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಇದನ್ನು —-ನಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ?

 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿಮೂರನೇಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೈದನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ
 • ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತೊಂಧನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ

4. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಪದವಿ /ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸಹ,——-ರ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ?

 • ಲೋಕಸಭೆ
 • ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ
 • ರಾಜ್ಯಸಭೆ
 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

5. ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಲು, ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು —– ಇದೆ ?

 • 25 ವರ್ಷ
 • 21 ವರ್ಷ
 • 18 ವರ್ಷ
 • 35 ವರ್ಷ

6. —— ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

 • ರಾಜ್ಯಪಾಲರು
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
 • ಉಚ್ಚನ್ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಧಿಶರು

7. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿಶಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

 • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
 • ಕರ್ನಾಟಕ
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
 • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

8. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ 2019-20 ರ ಭಾರತದ GDP ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು 7%ರಿಂದ —— ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ?

 • 6.1
 • 6.9
 • 6.8
 • 6.5

9. ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ?

 • ಐ. ಎಂ. ಎಫ್
 • ಯೋರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್
 • ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್
 • WHO

10. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭೀಸಿದ “ಸುಮನ್ ” ಯೋಜನೆಯ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ?

 • ವೃದ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಅರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
 • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

11. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು?

 • ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್
 • ಲಾರ್ಡ್ ಲಿವಿಯo ಬೆಂಟಿಂಕ್
 • ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್
 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

12. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ವಜದಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 • ಬಿಳಿ
 • ಕೇಸರಿ
 • ಹಸಿರು
 • ನೇವಿ ನೀಲಿ

13. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿದಾನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ?

 • ವಿಧಿ 36 ರಿಂದ 51
 • ವಿಧಿ 51 ಎ
 • ವಿಧಿ 12 ರಿಂದ 35
 • ವಿಧಿ 32

14. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವುದು?

 • ರಣಥಂಬೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಹೆಮಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಮಾನಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಅಣಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ


15. ಹೈಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು?

 • ದುವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

16. ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ತೇಲುವ ಉದ್ಯಾನವನವಾದ ‘ಕಿಬುಲ್ ಲಮ್ ಜಿಯೋ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ?

 • ಮಣಿಪುರ
 • ಒರಿಸ್ಸಾ
 • ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
 • ಸಿಕ್ಕಿಂ

17. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ?

 • ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

18. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವುದು?

 • ಸಾತ್ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಕನ್ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಬಂದವಾಘ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಬಾಲಪಾಕ್ರಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

19. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ?

 • ಗಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಕಿಯೊಲ್ಯಾಡಿಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ನಂದಾದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

20. ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾದ ಸೌತ್ ಬಟನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಕಂಡುಬರುವುದು ?

 • ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
 • ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್
 • ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
 • ಗೋವಾ

21. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ?

 • ಮನ್ನಾರ್ ಮರೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಮಧುಮಲೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಆನೈಮುಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

22. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ?

 • ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಬಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

23. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಕಂಡುಬರುವ ರಾಜ್ಯ ?

 • ಒರಿಸ್ಸಾ
 • ಬಿಹಾರ
 • ಜಾರ್ಖಂಡ್
 • ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ

24. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು __ ಆಗಿದೆ. ?

 • ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಚಂಡೋಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಇಂಟಂಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಬೈತಾರ್ ಕನ್ನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

25. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

 • ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ
 • ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
 • ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ
 • ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು