GK Question and Answers22-12-2021

Dec 22, 2021 10:54 am By Admin

1. ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ?

 • ದೆಹಲಿ
 • ಬಿಹಾರದ ಸಾಸಾರಾಂ
 • ಅಜ್ಮೀರ್
 • ಆಗ್ರಾ

2. ತುಲ್ಘಾಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು?

 • ಕೃತಿ
 • ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ
 • ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಇಲಾಖೆ
 • ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ

3. ಮಂಗೊಳರ ಧಾಳಿ ತಡೆಯಲು ಸಿಂಧು ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ?

 • ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • ಬಲ್ಬಣ್
 • ಇಲ್ತಮಿಷ್

4. ಗೈರತಶ್ರೀ ಎನ್ನುವುದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಒಂದು?

 • ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
 • ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
 • ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥ
 • ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

5. ಮಲಿಕ್ ಮಹ್ಮದ್ ಜೈಸಿಯ pdmaavat ಒಂದು?

 • ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾವ್ಯ
 • ಉರ್ದು ಕಾವ್ಯ
 • ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕಾವ್ಯ

6. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ಕಂದಾಯ ಹೇರಿದ ಸುಲ್ತಾನ?

 • ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
 • ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್
 • ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • ತೈಮೂರ್

7. ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿ ಯಾವ ರಜಪೂತ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು?

 • ಅಂಬರ್
 • ರಣತಂಭೋರ್
 • ಮಾಳ್ವ
 • ಮೇವಾರ

8. ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು?

 • ಇಲ್ತ್ಮೇಶ್
 • Kutbuddin aibak
 • ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • ಬಲ್ಬನ್

9. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕದನ?

 • ಕಣ್ವ ಕದನ
 • ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕದನ
 • ಕತಾಲಿ ಕದನ
 • ಚೌಸ ಕದನ

10. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ?

 • ಘಿಯಾಸುದ್ದಿನ ತುಘಲಕ್
 • ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
 • ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿ
 • ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್

11. ಆಗ್ರಾ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ?

 • ಬಲ್ಬನ್
 • ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿ
 • ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ
 • ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್

12. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ?

 • ದೌಲತ್ ಖಾನ್
 • ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿ
 • ಬಹಲೂಲ್ ಲೋದಿ
 • ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ

13. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದವರು?

 • ಹುಮಾಯೂನ್
 • ಅಕ್ಬರ
 • ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ
 • ಬಾಬರ್

14. ವಿರೋಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ?

 • ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
 • ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ
 • ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ
 • ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್

15. ದೆಹಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಗೆ ಯಾವ ದಾಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ?

 • ದೇವಗಿರಿ
 • ಗುಜರಾತ್
 • ಬಿಹಾರ
 • ಮೇವಾರ್

16. ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ?

 • ಮಹಮ್ಮದ್ ಷಾ
 • ಹಮೀದ್ ಖಾನ್
 • ಖಿಜರಖಾನ್
 • ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ

17. ಸೈನಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ದಾಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು?

 • ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
 • ಇಲ್ತಮಿಷ
 • ಬಲ್ಬನ್

18. ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯ ತೂಕದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ?

 • ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್
 • ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ
 • ಕುತಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್
 • ಸಿಕಂದರ್ ಷಾ ಲೋದಿ

19. 8 ಜನ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ?

 • ಇಬ್ನ್ ಬಾತೂಟ್
 • ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ
 • Abul phajal

20. ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಪೂರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?

 • 4 ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ
 • 2 ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ
 • 3 ನೇ ಬಲ್ಲಾಳ
 • ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

21. ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ಈ ಸಹಾನಿ ಇವು ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನನ ಬಿರುದುಗಳು?

 • ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
 • Pirojh ಶಾ ತುಘಲಕ್
 • ಕುತುಬ್ ಉದ್ ದಿನ್ ತುಘಲಕ್
 • ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್

22. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರು?

 • ಆಹಾರ ಸೇವನೆ
 • ವಿಸರ್ಜನೆ
 • ಪೋಷಣೆ
 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

23. ಬೂಷ್ಟು (Fungs) ಒಂದು?

 • ಪರಾವಲಂಬಿ
 • ಕೊಳೆತಿನಿ
 • ಸ್ವಪೋಷಿತ
 • ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ

24. ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ?

 • ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ
 • ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ
 • ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ
 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

25. ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ?

 • ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ
 • ಜಂತುಹುಳು
 • ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ
 • ಕಾರಲುಹುಳು

26. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಭೇದಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ?

 • ಕೊಕ್ಕೆಹುಳು
 • ಜಂತುಹುಳು
 • ಎಂಟಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ
 • ಪರಾವಲಂಬಿ

27. ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯೇ ?

 • ಪರಾವಲಂಬಿ
 • ಸಸ್ಯಗಳು
 • ಬೂಷ್ಟು
 • ಹೇನುಗಳು

28. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ?

 • ಕೊಕ್ಕೆಹುಳು
 • ಜಂತುಹುಳು
 • ಹೈಡ್ರಾ
 • ಕಾರಲುಹುಳು

29. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು?

 • ನೇರಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
 • ಅಝೋನೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
 • ಅಲ್ಗೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
 • ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು

30. ಒಂದು ಜಂತುಹುಳು ಸುಮಾರು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ?

 • 2,00,000
 • 3,00,000
 • 4,00,000
 • 5,00,000