Indian History GK Questions

Sep 19, 2022 03:31 pm By Admin

1. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೆಳಕಂಡ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ?

 • ಮಾತು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು
 • ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು
 • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 • ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು

2. ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊರೆ ?

 • ಅಶೋಕ
 • ಹರ್ಷವರ್ಧನ
 • ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
 • ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ

3. ಯಾವೆರಡು ವನ್ಯ ಮೃಗಧಾಮಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುವಾಗಿವೆ?

 • ಮನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಿರಂಗ
 • ಸಾರಿಸ್ಕ ಮತ್ತು ತಡೋಬ
 • ರಾಜಾಜಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೆಟ್
 • ದುದ್ವ ಮತ್ತು ದಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್

4. ನೌಕಾಯಾನದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗ ?

 • ಆರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ
 • ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ

5. ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಶಿಖರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ?

 • ನಂದಾದೇವಿ
 • ಸಿಖರ ಕಾಮೆಟ್
 • ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
 • ಕಾಂಚನಗಂಗಾ

6. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಭೂಖಂಡಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ?

 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರೀಕ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
 • ಯರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ

7. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬೆಂಬಲಸಿದ್ದು ?

 • 1827 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿ ಕಾಯಿದೆ
 • ಪತ್ರಿಕಾ ನಿಭಂದನೆಗಳು
 • ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
 • ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ

8. ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ?

 • ಆಸ್ಟ್ರೀಚ್
 • ಕೋಳಿಮರಿ
 • ಪಾರಿವಾಳ
 • ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

9. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆರ್ಗಾನ್ ತಂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

 • ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಂತ್ರ
 • ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ತಂತ್ರ
 • ಸಿ-14 ತಂತ್ರ
 • ಬೇರಿಯಮ್ ತಂತ್ರ

10. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ರಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ?

 • ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
 • ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಲಿ
 • ಆಡಳತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ
 • ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ

11. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಂದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ?

 • ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
 • ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಲು
 • ನೀಡಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು
 • ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

12. ಒಂದೇ ರೇಖಾಂಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯವು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ?

 • 24 ಗಂಟೆಗಳು
 • ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ
 • ಈ ರೀತಿಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯಕರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ

13. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಭೂಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಿಲೆಯ ಮಾದರಿ ಈ ಮುಂದಿನದಾಗಿದೆ ?

 • ಮರಳುಶಿಲೆ
 • ಸುಣ್ಣ ಶಿಲೆ
 • ಬೆಸಾಲ್ಟ್
 • ಗ್ರಾನೈಟ್

14. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳೆಕಯ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಚೂರ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದು?

 • ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್
 • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಯಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್
 • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್
 • ಪೋಟಾಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್

15. ಶಮನ್’ ಎಂದರೆ ?

 • ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು
 • ಕ್ಷಮೆ
 • ಬುಡಕಟ್ಟು ಪುರೋಹಿತ
 • ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದು

16. ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಳ್ಳುವ ಗಂಗಾನದಿಯ ಎರಡೂ ಉಪನದಿಗಳಾವುವೆಂದರೆ ?

 • ಚಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಬೆತ್ವಾ
 • ಸೋನ್ ಮತ್ತು ಬೆತ್ವಾ
 • ಚಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನ್
 • ಕೆನ್ ಮತ್ತು ಸೋನ್

17. ಅರಾರಟ್ ಪರ್ವತವು ಎಲ್ಲಿದೆ?

 • ಸಿರಯಾ
 • ಇರಾಕ್
 • ತುರ್ಕಿಸ್ಥಾನ/ಟರ್ಕಿ
 • ಇರಾನ್

18. ಸಂವಿಧಾನದ IVA ಭಾಗವು ಕೆಳಕಂಡದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿ ?

 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು
 • ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
 • ಪೌರತ್ವ
 • ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

19. ಒಂಟೆ ಡುಬ್ಬದಲ್ಲಿ ?

 • ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ
 • 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ
 • 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ

20. ಮಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ?

 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
 • ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಣ್ಯ
 • ಪಾನಿ ನಿರೋಧ
 • ಮನಸಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ