KCET Question Papers

May 26, 2022 03:16 pm By Admin

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ KCET ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು.

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರಿಗಾಗಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Physics

KCET 2004 physicsCLICK HERE
KCET 2005 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2006 physicsCLICK HERE
KCET 2007 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2008 physicsCLICK HERE
KCET 2009 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2010 physicsCLICK HERE
KCET 2011 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2012 physicsCLICK HERE
KCET 2013 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2014 physicsCLICK HERE
KCET 2015 physicsCLICK HERE

Physics

KCET 2016 physicsCLICK HERE
KCET 2017 physicsCLICK HERE

Chemistry

KCET 2004 ChemistryCLICK HERE
KCET 2005 ChemistryCLICK HERE

Chemistry


KCET 2006 Chemistry
CLICK HERE

KCET 2007 Chemistry
CLICK HERE

Chemistry

KCET 2008 ChemistryCLICK HERE
KCET 2009 ChemistryCLICK HERE

Chemistry

KCET 2010 ChemistryCLICK HERE
KCET 2011 ChemistryCLICK HERE

Chemistry

KCET 2012 ChemistryCLICK HERE
KCET 2013 ChemistryCLICK HERE

Chemistry

KCET 2014 ChemistryCLICK HERE
KCET 2015 ChemistryCLICK HERE

Chemistry

KCET 2016 ChemistryCLICK HERE
KCET 2017 ChemistryCLICK HERE

Mathematics

KCET 2004 MathematicsCLICK HERE
KCET 2005 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2006 MathematicsCLICK HERE
KCET 2007 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2008 MathematicsCLICK HERE
KCET 2009 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2010 MathematicsCLICK HERE
KCET 2011 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2012 MathematicsCLICK HERE
KCET 2013 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2014 MathematicsCLICK HERE
KCET 2015 MathematicsCLICK HERE

Mathematics

KCET 2016 MathematicsCLICK HERE
KCET 2017 MathematicsCLICK HERE