Part Time Teaching Job in Koppal

Jan 31, 2022 11:40 am By Admin

ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್

ಗಣಿತ – ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

🔹ಸಥಳ – ಕೊಪ್ಪಳ
🔹ವೇತನ – 3,000+
🔹ವದ್ಯಾರ್ಹತೆ – B.sc B.Ed / M.Sc / BA.B.Ed / Ma (English)

📲ಹಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
7795566229