Social Science General Knowledge 2022

Mar 17, 2022 12:39 pm By Admin

1. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು?

 • ರುದ್ರಭಟ್ಟ
 • ನಾಗಚಂದ್ರ
 • ನೇಮಿಚಂದ್ರ
 • ಹರಿಹರ

2. ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು??.

 • ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ
 • ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ
 • ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
 • ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ

3. ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು??.

 • ಪೋನ್ನ
 • ರನ್ನ
 • ಪಂಪ
 • ಜನ್ನ

4. ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು??..

 • ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ
 • ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ
 • ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ
 • ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ

5. ಯಾರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಗರ ಮನೆತನ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು??…

 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು
 • ಚೋಳರು
 • ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ
 • ಗುಪ್ತರ

6. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು??.

 • 1965
 • 1950
 • 1954
 • 1955

7. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು??..

 • ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ
 • ದುರ್ಗ ಸಿಂಹ

8. ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು???..

 • ನಾಗವರ್ಮ್
 • 2 ನೆ ಕಾಳಿದಾಸ
 • ಚಂದ್ರರಾಜ
 • ಶಾಂತಿನಾಥ

9. ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು??..

 • ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ
 • ಲೀಲಾವತಿ
 • ಶ್ರೀಪುರುಷ
 • ದುರ್ವಿನಿತ

10. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು??..

 • ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ
 • ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
 • ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
 • ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮಾ

11. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಂಗಾಂಶ ?

 • ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ
 • ನರ ಅಂಗಾಂಶ
 • ಅನುಲೇಪಕ ಅಂಗಾಂಶ
 • ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶ

12. ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು…… ?

 • ಬಯೋಲಜಿ
 • ಸ್ಕಿರಲಜಿ
 • ಕಿರಾಲ ಜಿ
 • ಮಾಯೋಲಜಿ

13. ಮಾನವನ ದೇಹದ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಕೋಶ ?

 • ನರಕೋಶ
 • ವೀರ್ಯಾಣು
 • ಅಂಡಾನು
 • ಮೈಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ

14. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಇಂದ ಬರುವ ರೋಗವಲ್ಲ. ?

 • ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ
 • ಮಲೇರಿಯಾ
 • ಕಾ ಲಾ ಅಜಾರ್
 • ನಿದ್ರಾ ರೋಗ

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ?

 • ಬ್ರಾಡ್ ಪೀಕ್
 • ಕ್ಯಾಸರ್ ಬ್ರಹ್ಮ
 • ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ
 • ನಂಗಾ ಪರ್ವತ

16. ಜಲ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು ?

 • ಪತ್ರರಂದ್ರ
 • ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
 • ಪ್ಲೋಯಂ
 • ಕ್ಸೈಲಂ

17. ಟಿಬಿಯ ಎಂಬ ಮೂಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ?

 • ಕೈಗಳಲ್ಲಿ
 • ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
 • ತಲೆಯಲ್ಲಿ
 • ದೇಹದಲ್ಲಿ

18. ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ?

 • ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
 • ಸ್ವಲ್ಪರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್
 • ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
 • ಸಾರಜನಕ

19. ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ?

 • ಲುಕೇಮಿಯಾ
 • ಇಮೋ ಸೈನ್ ಇನ್
 • ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್
 • ಅನಿಮಿಯಾ

20. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಯಾಸಗೊಂಡಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲ ?

 • ಅಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 • ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 • ಪೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 • ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ