Social Science General Knowledge 2022

Mar 22, 2022 11:09 am By Admin

1. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ….. ?

 • ಜೈನ
 • ಬೌದ್ಧ
 • ಕ್ರಿಸ್ತ
 • ಮುಸ್ಲಿಂ

2. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ?

 • ವೃಷಭನಾಥ
 • ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ
 • ಮಹಾವೀರ
 • ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ

3. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ?

 • ವೃಷಭನಾಥ
 • ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ
 • ಮಹಾವೀರ
 • ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ

4. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಹೆಸರು?

 • ವೃಷಭನಾಥ
 • ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ
 • ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ
 • ಗೋಶಾಲ

5. ಜಾಕೋಬಿಯವರು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ?

 • ಮಹಾವೀರ
 • ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ
 • ಗೋಶಾಲ
 • ವೃಷಭನಾಥ

6. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ?

 • ಕುಂಡಲಿಪುರ – ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 599
 • ಲುಂಬಿನಿವನ – ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 566
 • ಪಾವಾಪುರಿ – ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 527
 • ಕುಷಿನಗರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ555

7. ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು?

 • ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಶೋದ
 • ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಲಾ ದೇವಿ
 • ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲಿ
 • ಶುದ್ಧೋದನ ಮತ್ತು ಮಾಯಾದೇವಿ

8. ಅಜೀವಿಕ ಪಂಥದ ನಾಯಕ ?

 • ಮಹಾವೀರ
 • ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ
 • ವೃಷಭದೇವ
 • ಗೋಶಾಲ

9. ಮಹಾವೀರ ಜಿನ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ?

 • 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 • 42 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 • 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 • 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ

10. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ ?

 • ಅಹಿಂಸೆ
 • ಸತ್ಯ
 • ಅಸ್ತೆಯ
 • ಅಪರಿಗ್ರಹ
 • ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ
 • ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು

11. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾದವನು…….. ?

 • ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ
 • ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
 • ಭದ್ರಬಾಹು
 • ಬಿಂಬಸಾರ

12. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು…….. ?

 • ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ
 • ಭದ್ರಬಾಹು
 • ಅಜಾತಶತ್ರು
 • ಕಳಿಂಗದ ಖಾರವೇಲ

13. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದವನು ?

 • ಭದ್ರಬಾಹು
 • ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ
 • ಜಮಾಲಿ
 • ಮಹಾವೀರ

14. ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಡಕು ಮಹಾವೀರನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?

 • ಜಮಾಲಿ
 • ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ
 • ಭದ್ರಬಾಹು
 • ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ

15. ಇದು ಜೈನಧರ್ಮದ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ?

 • ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
 • ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಹಾವೀರನ ಆತ್ಮೀಯ 11 ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಗಣಾಧರರು ಎಂಬುವವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
 • ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರವಿಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರವಕರು ಸಂಸಾರ ಹೊಂದಿದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರು.
 • ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು.

16. ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ?

 • ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
 • ಯಜ್ಞಯಾಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಯ ವಿರೋಧ
 • ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ
 • ದುಃಖದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು

17. ಜೈನರ ಬಸದಿ ?

 • ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
 • ಕಾರ್ಕಳ
 • ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ
 • ವೇಣೂರು

18. ಜೈನರ ಕಾಶಿ ?

 • ಕಾರ್ಕಳ
 • ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
 • ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
 • ವೇಣೂರು

19. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಂತ್ರಿಯು ಕೆತ್ತಿಸಿದನು?

 • ಗುಪ್ತ
 • ಮೌರ್ಯ
 • ಶಾತವಾಹನ
 • ಗಂಗರು

20. ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?

 • ಕಾರ್ಕಳ
 • ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ
 • ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
 • ವೇಣೂರು
 • ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
 • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ