Social Science General Knowledge 2022

Mar 29, 2022 12:02 pm By Admin

 1. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ?
 • 14-4-1896
 • 14-4-1891
 • 14-4-1899

2. ಯಾವ ಅನುಚ್ಚೇದವ ನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ?

 • 32
 • 42
 • 14

3. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ?

 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
 • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
 • ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

4. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ?

 • ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
 • B L ರೈಸ್
 • ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

5. ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ?

 • ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
 • ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್
 • ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

6. ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲತಃ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ?

 • 385
 • 395
 • 490

7. ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ?

 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ಸಂಸ್ಕೃತ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಪ್ರಾಕೃತ
 • ಹಿಂದಿ,ಇಂಗ್ಲೀಷ್

8. ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೀಸಾ ಇದು ಯಾರ ಕೃತಿ ?

 • ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
 • ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
 • ಗಾಂಧೀಜಿ

9. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕಾಲ ?

 • 1 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನ
 • 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು
 • 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನ

10. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ?

 • 25
 • 22
 • 24

11. ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ?

 • 24-2-1950
 • 24-1-1956
 • 24-1-1950

12. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ?

 • ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ
 • ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನ
 • ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ

13. ಸಮಾಜವಾದ , ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ?

 • 46
 • 42
 • 63

14. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ?

 • ಭಾಗ 1
 • ಭಾಗ 4
 • ಭಾಗ 3

15. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

 • ಅಮೆರಿಕ
 • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
 • ರಷ್ಯಾ
 • ಬ್ರಿಟನ

16. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

 • 1947 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26
 • 1947 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13
 • 1948 ಫೆಬ್ರವರಿ 20
 • 1948 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26

17. ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ ?

 • ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ
 • ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ
 • ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವ
 • ಸಮತಾವಾದ ತತ್ವ

18. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟು ಯಾವ ವಿಧಿ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ?

 • 139 ನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
 • 726 ನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
 • 226 ನೇ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ
 • 32 ನೇ ವಿಧಿ ಯ ಮೂಲಕ

19. 19ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ?

 • ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ
 • ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ
 • ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ವತಂತ್ರ
 • ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
 • ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
 • ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ

20. 1948ರ ದಾರ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?

 • ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ
 • ಎಸ್ ಕೆ ದಾರ್
 • ಪನ್ನಾಲಾಲ್
 • ಜೆಎನ್ ಲಾಲ್