Social Science General Knowledge

Apr 25, 2022 03:54 pm By Admin

1. ಪೂರ್ವ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ಏನು?

 • ಇಟಲಿ
 • ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ
 • ಕಾಂನಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ
 • ಅರೇಬಿಯ
 • ಮುಘಲ್
 • ಈಜಿಪ್ಟ್

2. ಮದ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಗರ ಯಾವದೂ ?

 • ರೋಮ
 • ಕಾನಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಾಲ
 • ಇಟಲಿ
 • ಟರ್ಕಿ
 • ಲಂಡನ
 • ಫ್ರಾನ್ಸ್

3. ಕಾನಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು?

 • ಅರೇಬಿಕ
 • ಜಪಾನ್
 • ಟರ್ಕರು
 • ನೆಪೋಲಿಯನ್
 • ಮಂಗೋಳಿಯ

4. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ ಬಂದನು ?

 • ೧೫೪೬
 • ೧೪೪೩
 • ೧೪೯೮
 • ೧೪೪೫

5. International Labour Organisation(ILO) ಎಲ್ಲಿದೆ..?

 • ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್
 • ದೆಹಲಿ
 • ಜಿನೀವಾ
 • ಹೇಗ್

6. ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಸಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು..?

 • ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ
 • ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ
 • ವಾರದಕ್ಷಿಣಾ ಕಾಯ್ದೆ
 • GST ಕಾಯ್ದೆ

7. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ್ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮ ಯಾವದೂ

A) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ B) ಫ್ರೆಂಚರು C) ಡಚ್ಚರು D) ಇಂಗ್ಲಿಷರು ?

 • A- C- D-B
 • A- B-C-D
 • B-C-A-D
 • D-A-C-B

8. ಇಂಗ್ಲಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೋಟೆ ಯಾವದೂ ?

 • ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್
 • ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ
 • ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಲ್
 • ಪೋರ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್
 • ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಲೇರ್

9. ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ?

 • ಮುಂಬೈ
 • ದೆಹಲಿ
 • ಚೆನ್ನೈ
 • ಕೋಲಕತ್ತಾ
 • ಪುಣೆ
 • ಬೊಂಬೆ
 • ಗುರುಗ್ರಾಂ

10. ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ?

 • ದೆಹಲಿ
 • ಮದ್ರಾಸ್
 • ಮುಂಬೈ
 • ಕಲಕತ್ತ
 • ಗೋವಾ
 • ಸಿಕ್ಕಿಂ

11. ಫ್ರೆಂಚರ ಮೊದಲ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆ ( ಕೊಠಡಿ) ?

 • ಸೂರತ್
 • ಆಗ್ರಾ
 • ಪಾಟ್ನಾ
 • ಪಟಲಿಪುತ್ರ
 • ಮದ್ರಾಸ್

12. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊದಲ ವೈಸರಾಯ್ ಯಾರು (ಭಾರತದಲ್ಲಿ)🤔🤔 ?

 • ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
 • ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲಬುಕರ್ಕ
 • ಕೌಂಟ ಡಿ ಲಾಲಿ
 • ಜೇಮ್ಸ್

13. ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು?

 • ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಡಿ ಜೇಮ್ಸ್
 • ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
 • ಕಾರ್ಲೇಲಿಯಸ್ ಹೌಟಮನ
 • ರೊಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್

14. ಡಚರ ಮೂಲ ನಿವಾಸ್ ಯಾವದೂ ?

 • ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್
 • ಪ್ರಾನ್ಸ
 • ಹಾಲಂಡ್
 • ಅರೇಬಿಯ
 • ಈಜಿಪ್ಟ್
 • ರಶಿಯ

15. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ :

 1. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 2. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?
 • 1 ಮಾತ್ರ
 • 2 ಮಾತ್ರ
 • 1 & 2
 • ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

16. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದವನವು 96 ಅನನ್ಯ ಜೋಗು ಜಾತಿಯ ಗದ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ( wetland bird ) ದಾಖಲೆ ?

 • ಕಾಜಿರಂಗ
 • ಮಾನಸ
 • ರಂಗನತಿಟ್ಟು
 • ಗುಡವಿ

17. RBI ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ?

 • Apex
 • SBI
 • Caner
 • ನಗರ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ

18. ಸಮುದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?

 • ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಅಧ್ಯಯನ (6000m)
 • ಸಮುದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ
 • ಉಪ್ಪು ನೀರು
 • ಜಲ ಸಾರಿಗ

19. ಯಾವ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ?

 • ಚೀನ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಡ
 • English
 • ಹಿಂದಿ
 • Spanish

20. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ರೈಲು ಸೇತುವ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾತ್ತಿದೆ.. ?

 • ಗಂಗಾ
 • ಸಿಂದು
 • ಯಮುನಾ
 • ಚಿನಾಬ