Social Science General Knowledge part-04

Mar 05, 2022 01:41 pm By Admin

1. ನಿಯಚಿನ್ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ನ ರಾಸಾಯಿನಿಕ ಹೆಸರು ?

 • K
 • B1
 • B3
 • B2

2. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖುಜುರಹೋ ದೇವಾಲಯ ಎಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ?

 • ಗುಜರಾತ್
 • ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
 • ಒಡಿಶಾ

3. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ ( police commemoration day) ವಾನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ?

 • 21 ನವೆಂಬರ್
 • 21 ಜೂನ್
 • 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್
 • 21 ಡಿಸೆಂಬರ್

4. ಅಮೃತ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಡೆದರು ?

 • ವೈದ್ಯಕೀಯ
 • ಶಾಂತಿ
 • ಭೌತಾಶಸ್ತ್ರ
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

5. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ?

 • ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ
 • ಮಾರಿಯಾ ಶೈಲಿ
 • ಕೆಂಜಾರು ಶೈಲಿ
 • ವಿಠ್ಠಲ ಶೈಲಿ

6. 4 ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲನುಕ್ರಮ ಜೋಡಿಸಿ?

A) ತುಳುವ ಸಂತತಿ — B) ಸಾಳ್ವ ಸಂತತಿ — C) ಅರಿವೀಡು ಸಂತತಿ — D) ಸಂಗಮ ಸಂತತಿ. ]

 • A B C D
 • D B C A
 • D B A C

7. ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ ಎಂದು ಯಾವ ಅರಸನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

 • ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ
 • ಒಂದನೇ ಹರಿಹರ
 • ಎರಡನೇ ಹರಿಹರ
 • ಒಂದನೇ ಬುಕ್ಕರಾಯ

8. ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ” ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ” ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು?

 • ತುಳುವ ಸಂತತಿಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
 • ಸಂಗಮ ಸಂತತಿಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
 • ಸಾಳ್ವ ಸಂತತಿಯ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ

9. ” ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ” ಅಥವಾ ” ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಕದನ ” ಯಾರ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು?

 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ × ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ × ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ × ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ × ಹೊಯ್ಸಳರು

10. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಯಿತು.
 • ವಿಜಯನಗರ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕ – ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ.
 • ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಯಿತು.
 • ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

11. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಆಳಿದ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು?

 • ಸಂಗಮ ಸಂತತಿ
 • ಅರಿವಿಡು ಸಂತತಿ
 • ತುಳುವ ಸಂತತಿ
 • ಸಾಳುವ ಸಂತತಿ

12. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ?

 • ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ
 • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನವಾಸಿ
 • ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಿ

13. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇಸ್ಲಾಂ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಇದಾಗಿದೆ?

 • ರಾಣಿ ಮಹಲ್
 • ಅರಸ್ ಮಹಲ್
 • ಮಕ್ಬರ
 • ಕಮಲ್ ಮಹಲ್

14. ಎಷ್ಟು ಸಂತತಿಗಳು ” ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ” ಆಳಿದವು ?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 1

13. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಯಾರು ಆಗಿದ್ದರು?

 • ಜಕಣಾಚಾರಿ
 • ದಾಸೋಹ
 • ಚಾವಣ
 • ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ

14. ತುಳುವ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು?
ಅಥವಾ ” ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ” ?

 • ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರು
 • ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
 • ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ
 • ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ

15. ” ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ” ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?

 • ಎರಡನೇ ತೈಲಪ
 • ಹಕ್ಕರು
 • ಹಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ
 • ಬುಕ್ಕರು

16. ” ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಯ “ರು ಬರೆದ ” ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ?

 • ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರ
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

17. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?

 • ಮಯೂರವರ್ಮ
 • ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್
 • ಸಳ
 • ದಂತಿದುರ್ಗ

18. ನಳ ಚರಿತೆ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ. ?

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ.?

 • ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ
 • ಕನಕದಾಸರು
 • ಪುರಂದರದಾಸರು
 • ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

19. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಅಥವಾ ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಕಾಳಗ ಯಾವ ದಿನದಂದು ನಡೆಯಿತು?

 • 1556
 • 1665
 • 1565
 • 1656

20. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

 • ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು
 • ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರು
 • ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಸಂಗಮ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ
 • ಸಂಗಮ ಸಂತತಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ