Social & Science General Knowledge 29-12-2021

Dec 29, 2021 12:45 pm By Admin

1. ‘ಮಿಲಿಂದಪನ್ನಹ’ವು ?

 • ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೃತಿ
 • ರಾಜಕೀಯ ಮಿಮಾಂಸೆ
 • ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರದ ಕೃತಿ
 • ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ

2. ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ?

 • ಸೂರದಾಸ
 • ಜಯದೇವ
 • ವಿದ್ಯಾಪತಿ
 • ಮೀರಾಬಾಯಿ

3. ಹರಪ್ಪ ಮುದ್ರೆಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ?

 • ಕಬ್ಬಿಣ
 • ತಾಮ್ರ
 • ಸೀಸ
 • ಟೆರೆಕೊಟ್ಟಿ

4. ಬುದ್ಧನ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಗಧರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ?

 • ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
 • ಅಜಾತಶತ್ರು
 • ಅಶೋಕ
 • ಬಿಂದುಸಾರ

5. ಬಿಂಬಸಾರನ ರಾಜಧಾನಿ?

 • ಉಜ್ಜಯಿನಿ
 • ವೈಶಾಲಿ
 • ಚಪಲಾ
 • ರಾಜಗೃಹ

6. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾರದು?

 • ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್
 • ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ
 • ಗಾಂಧೀಜಿ
 • ಅರ ದಯಾಳ

7. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ?

 • 1000
 • 1038
 • 2028
 • 1028

8. ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ?

 • ಋಗ್ವೇದ
 • ಪಲ್ಲವರು
 • ಅಥರ್ವಣ ವೇದ
 • ಪಾಂಡ್ಯರು

9. ಶಕವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ?

 • ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ58
 • ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ78
 • ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 68
 • ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ78

10. ಭಾರತದ ಯಾವ ದೊರೆ ಜಾವ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದನು ?

 • ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ
 • ಒಂದನೇ ರಾಜ ರಾಜ ಚೋಳ
 • ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ
 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

11. ಮಾನವ ಮೊದಲು ಕಲಿತದ್ದು ?

 • ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ
 • ಬೆಂಕಿ ಬಳಕೆ
 • ಪ್ರಾಣಿ ಪಳಗಿಸುವುದು
 • ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು

12. ಇಂಡಿಯಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಂ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತೃ ?

 • ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ
 • ಮೌಲನ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್
 • ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
 • ಜವರಲಾಲ್ ನೆಹರು

13. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನೆ ?

 • ಪಶುಪತಿ
 • ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರುಣ
 • ಬ್ರಹ್ಮ
 • ವಿಷ್ಣು

14. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ?

 • ಕಾನೂನು
 • ಯೋಗ
 • ತತ್ವಜ್ಞಾನ
 • ಧರ್ಮ

15. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ನಿಂದ ಸೋತವನು ?

 • ಸೆಲುಕಸ್
 • ಯಾರು ಅಲ್ಲ
 • ಪೌರಸ್
 • ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್

16. ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿನ ವರದಿ ?

 • ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
 • ಜುಲೈ 3
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3
 • ಆಗಸ್ಟ್ 15

17. ಶಿವಾಜಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ?

 • ಪೇಶ್ವೆ
 • ಪೌಜದಾರ್
 • ಸುಮಂತ
 • ಸರ್ ನೊಬತ್ತ

18. ಸಂಗಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ರಾಜರು ?

 • ಪಲ್ಲವರು
 • ಚೋಳರು
 • ಪಾಂಡ್ಯರು
 • ಚೇರರು

19. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಕಾರ ನೀಡಿದ ಕಾಯ್ದೆ ?

 • 1947
 • 1935
 • 1909
 • 1919

20. “Surgical Strike Master Mind” ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವವರು_ ?

 • Amith Shah
 • Bipin Rawat
 • Ajith Dowal
 • None

21. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ__ ?

 • Einstein
 • Galileo
 • Kepler
 • None

22. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ 14ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು‌ಕೆಲಸ‌ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ?

 • The Child&Adolescent Labour Act 1986
 • The Child&Adolescent Labour Act 1985
 • The Child&Adolescent Labour Act 1984

23. “ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್”ನ್ನು_ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ?

 • Pygmalion point
 • Sadarn end point
 • Norman point
 • Durant point

24. 2ನೇ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರು_ ?

 • ಆಪರೇಷನ್ ಯುಕ್ತಿ
 • ಆಪರೇಷನ್ ಉಕ್ತಿ
 • ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ
 • ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಿ

25. ಅಂಫಾನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ_?

 • ಭೂಮಿ
 • ಗಾಳಿ
 • ನೀರು
 • ಆಕಾಶ

26. ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಬರೆದವರು__ ?

 • R K Narayan
 • ತ್ರಿವೇಣಿ
 • ಡಿ. ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

27. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ_ ?

 • ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ
 • ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
 • ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ
 • ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ

28. ಮಸಿ ಹೀರುವ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ, ಮಸಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಕ್ರಿಯೆಯು__(pc 2015) ?

 • ಮಸಿಯ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
 • ಲೋಮನಾಳದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (Capillary Tube Reaction)

29. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ _ ?

 • ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ
 • None
 • ಡೇವಿಡ್‌ ಮಲ್ಪಾಸ್
 • ಡೆವಿಡ್ ಒವೆಲೊವೊ

30. POK ಎಂದರೆ_ ?

 • Pakistan ordered Kashmir
 • Pakistan occurred Kashmir
 • None
 • Pakistan occupied Kashmir

31. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ 1919ನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

 • ವಾವೆಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 • montagu chelmsford ಸುಧಾರಣೆ
 • ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 • ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೊ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

32. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ಘಟಕ__(PSI 2014) ?

 • Kilometre
 • ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ
 • Decibel
 • Nautical miles

33. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು?

 • 1947
 • 1950
 • 1958
 • 1956

34. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ__ ?

 • None
 • ಬೆಳಗಾವಿ
 • ದಾವಣಗೆರೆ
 • ಮೈಸೂರು

35. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ__ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
[in the white area of Calcutta in the Court House Building now known as the Old Court House Street in Calcutta.](Psi 2014) ?

 • 1730
 • 1830
 • 1797
 • 1727

36. ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಮಾಪನ_(Pc 2015) ?

 • Galvanometer
 • Hygrometer
 • Anemometer
 • Spectrometer

37. Asian Dram ಬರೆದವರು_ ?

 • Gunnar Mirdal
 • Shakespeare
 • E. M. Poster
 • Arthur Hailey

38. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಿಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದು_ ?

 • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
 • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
 • ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
 • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ

39. ಭಾರತದ ಈಗಿನ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳ ಮಹಾದಂಡಾಯಕ ಯಾರು(Chief Of Defence Staff CDS)?

 • K s badouria
 • M M NARAWANE
 • Bipin Rawat
 • Karambir Singh

40. ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದನ್ವಯ ಕಾಲಾಪಾನಿ ತನ್ನದೆಂದು ನೇಪಾಳ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ?

 • ಸಂಗಮ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಸುಗೌರಿ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಸರಳಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಸುಗೌಲಿ ಒಪ್ಪಂದ

41. ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಗೆ ಸಮ?

 • 159 litter
 • 131 ಲೀಟರ್
 • 257 litter
 • 321 litter

42. The metal present in chlorophyll is?
ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್‌(ಪತ್ರಹರಿತು)ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು?

 • ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್
 • ಸತು
 • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
 • ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

43. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು?

 • March 23
 • March 24
 • March 21
 • March 22

44. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು__ ?

 • ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
 • ದೇವೆಗೌಡ
 • ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ
 • ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್

45. Einstein ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು?

 • ಯುಗ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ
 • ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ (photoelectric effect)
 • ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಚಲನೆ
 • ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ(Theory of relativity)

46. Which taxation system was the major source of income during sultanate period of Delhi?
ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು?

 • Jaziya
 • Dhiwan I kam
 • Kharaz
 • Zakat

47. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ__ ?

 • 2024
 • 2021
 • 2023
 • 2022

48. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವು ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ__ ?

 • 1951
 • 1949
 • 1961
 • 1947

49. ಭಾರತ ಚೀನಾದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ ಉದ್ದ_ ?

 • 3488km
 • 3487km
 • 3485km
 • 3486km

50. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ__

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2011

51. ಅಂಫಾನ್ ಎಂದು ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟ ದೇಶ_ ?

 • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
 • ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌
 • ಥ್ಯಾಯ್ಲೆಂಡ್
 • ಫಿನ್ಲೆಂಡ್

52. 5.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

 • D. ಮೈಸೂರು
 • A. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
 • C. ಉಡುಪಿ
 • B. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

53. During which reign Timur invaded India?
ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೈಮೂರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ?

 • Nasiruddin Mohammed
 • Chandragupta ||
 • Mohammed bin quasim
 • Hardhavardhan

54. ಯಾರು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ “ಇಕ್ತಾಸ್” ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು?
Who introduced “iqtas” system during his reign?

 • Raziya sultan
 • iltumish
 • Balban
 • Aibak

55. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾದ POLICE & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ?

 • ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ
 • ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ
 • ಒಕ್ಕೂಟ ಪಟ್ಟಿ
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ

56. USAಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ Green Card ಎಂದರೆ_ ?

 • None
 • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್
 • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾರ್ಡ್

57. ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ__ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ?

 • 16 May 1974
 • 15 May 1974
 • 18 May 1974
 • 17 May 1974

58. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ Hydraulic brakes ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವ__ ?

 • Archimedes principal
 • Pascal’s law.
 • Taricelli principal
 • bernoulli’s principal

59. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ__ ?

 • Electric Motor
 • Rectifier
 • Inductor
 • Dynamo

60. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ__(PSI 2014) ?

 • None
 • Equatorನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
 • ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ
 • ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು

61. ಬಲೂನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ?(pc 2015) ?

 • Oxygen
 • Helium
 • Nitrogen
 • Argon

62. 4. ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಯಾವ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ
ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.?

 • D. 7 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ
 • A. 4 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ
 • B. 5 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ
 • C. 6 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

63. WHO ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರವದಿ_ ?

 • 1 ವರ್ಷ
 • 3 ವರ್ಷ
 • 4 ವರ್ಷ
 • 2 ವರ್ಷ

64. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ?

 • ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ
 • ನ್ಯಾಯ
 • ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ

65. In which year did Tagore receive NobelPrize for literature? ಟಾಗೋರ್‌ರವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು?

 • 1913
 • 1914
 • 1912
 • 1911

66. ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಕದ ಕಾರ್ಯ__ ?

 • Neutronಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • Neutronಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • None
 • ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

67. ಜ್ಹೂನೋಟಿಕ್ ಎಂದರೆ_ ?

 • ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು
 • ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು
 • None

68. ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಪರಿಕ್ಷೇಯ ಹೆಸರು__ ?

 • Crying Buddha
 • Crying Mahavira
 • Smiling Buddha
 • Smiling Mahavira

69. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ__ ?

 • ರಾಮನಗರ
 • ರಾಯಪುರ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
 • ರಾಯಚೂರು

70. ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ? (Psi 2014) ?

 • None
 • great barrier reef
 • Gulf stream
 • Palk Strait

71. ಈ ಕೇಳಗಿನ ಯಾವುದು Death Cap ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ_ ?

 • None
 • ಒಂದು ಹಣ್ಣು
 • ಒಂದು ಅಣಬೆ
 • ಒಂದು ಹೂ

72. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…. ?

 • ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
 • None
 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
 • 8/3ರಷ್ಟು MLCಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ

73. ನೀರಿನ ಹನಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?(principle exam 2014) ?

 • ಅಣುಗಳ ಅಂತರಕ್ರಿಯೆ
 • ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ
 • ಮೇಲ್ಮೈ ಎಳೆತ(Surface Tension)
 • ಕೂಲಾಂಬ್ ಆಕರ್ಷಣೆ

74. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ__ ?

 • ಶುಕ್ರ & ಮಂಗಳ
 • ಮಂಗಳ & ಬುಧ
 • ಗುರು & ಶನಿ
 • ಬುಧ & ಶುಕ್ರ

75. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ__ ?

 • MLAಗಳ 50%ದಷ್ಟು
 • MLAಗಳ 1/4ರಷ್ಟು
 • MLAಗಳ 1/3ರಷ್ಟು
 • MLAಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೆ

76. City of Golden Temple ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?

 • Mumbai
 • Chenni
 • Amritsar
 • Kolkata

77. ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು_ ರಂದು. ?

 • 20 March 1498
 • 21 May 1498
 • 20 May 1498
 • 21 March 1498

78. Hyderabad Karnatakaಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿ?

 • 371H
 • 371B
 • 371A
 • 371J

79. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ವು ಸಂಭಂದಿಸಿರುವುದು_ ?

 • Mahatma Gandhi
 • Nehru
 • Lal bahaddur shastri
 • Indira Gandhi

80. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 224
 • 263
 • 223
 • 222

81. ಕೇಶವಾನಂದ ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ?

 • 1963
 • 1973
 • 1965
 • 1974

82. ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • 1947 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ
 • 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
 • 1789 ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ

83. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 317
 • 316
 • 365
 • 315

84. ಎಷ್ಟು ಹಂತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ?

 • 4
 • 6
 • 3
 • 5

85. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ?

 • ಗೂಳಿ
 • ಆನೆ
 • ಸಿಂಹ
 • ಹುಲಿ

86. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು ?

 • 1955
 • 1975
 • 1956
 • 1965

87. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 338a
 • 338e
 • 338b
 • 338c

88. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಯ್ತು ?

 • ಕರ್ನಾಟಕ
 • ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ
 • ರಾಜಸ್ಥಾನ
 • ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ

89. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ?

 • 280
 • 352
 • 354
 • 324

90. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ?

 • 336
 • 338
 • 395
 • 365

91. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ?

 • 42
 • 56
 • 53
 • 76

92. ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ?

 • 1987
 • 1998
 • 1988
 • 1953

93. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ?

 • 1884
 • 1774
 • 1773
 • 1881

94. ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • 1853 ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ
 • 1917 ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1789 ಪ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ
 • 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

95. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು ?

 • 11
 • 72
 • 7
 • 9

96. ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?

 • ಅಮೆರಿಕ
 • ಫ್ರಾನ್ಸ್
 • ಚೀನಾ
 • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

97. ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸು 21ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು?

 • 1935
 • 1988
 • 1989
 • 2006

98. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…. ?

 • ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
 • None
 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
 • 8/3ರಷ್ಟು MLCಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ

99. ನೀರಿನ ಹನಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?(principle exam 2014)?

 • ಅಣುಗಳ ಅಂತರಕ್ರಿಯೆ
 • ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ
 • ಮೇಲ್ಮೈ ಎಳೆತ(Surface Tension)
 • ಕೂಲಾಂಬ್ ಆಕರ್ಷಣೆ

100. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ?

 • ಶುಕ್ರ & ಮಂಗಳ
 • ಮಂಗಳ & ಬುಧ
 • ಗುರು & ಶನಿ
 • ಬುಧ & ಶುಕ್ರ