WESTERN CHALUKYA DYNASTY

Aug 24, 2022 04:59 pm By Admin

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶ – ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು

10 ನೇ ಮತ್ತು 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಈ ಚಾಲುಕ್ಯ ರೇಖೆಯು ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಜಧಾನಿಯ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಚೋಳರ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನಡುವೆ ಡೆಕ್ಕನ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. .

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ – ಹಿನ್ನೆಲೆ

 • ದಾಂತಿದುರ್ಗ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ 972-73 AD ಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡರು.
 • ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದ ತೈಲಪ-II ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
 • 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ಚೋಳರು ಮತ್ತು ವೆಂಗಿಯ ಪೂರ್ವ ಚಾಲುಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
 • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ತಂಜೂರಿನ ಚೋಳ ರಾಜವಂಶವು ಫಲವತ್ತಾದ ವೆಂಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
 • ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಡಳಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಾದ ಹೊಯ್ಸಳರು, ದೇವಗಿರಿಯ ಸೇಯುನ ಯಾದವರು, ಕಾಕತೀಯ ರಾಜವಂಶ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಲಚೂರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು.
 • 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು.
 • 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತು.
 • ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಗಾರರು
ತೈಲಪ II

 • ತೈಲಪ-II ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
 • ತೈಲಪ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
 • ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ರನ್ನ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
 • ರನ್ನ, ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪೊನ್ನರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ “ತ್ರಿರತ್ನಗಳು” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ತೈಲಪ II ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಧಾರಾನ ಪರಮಾರ ರಾಜನಾದ ಮುಂಜಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು.
 • ಮುಂಜಾವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದು 995 AD ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.
 • ತೈಲಪ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅವನ ಮಗ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ

 • ಸತ್ಯಾಶ್ರಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕ್ರಿ.ಶ 997 ರಿಂದ 1008 ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಚೋಳರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು.
 • ಅವನ 11 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಮಹಾನ್ ಚೋಳ ರಾಜರಾಜ-I ರೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು, ಅವರು ಚಾಲುಕ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದರು.

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಐ

 • ಅಹವಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ರಿಲೋಕಮಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ I, ಕ್ರಿ.ಶ.1042 ರಿಂದ 1068 ರವರೆಗೆ ಆಳಿದರು.
 • ಸೋಮೇಶ್ವರ I ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
 • ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ I ನಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿತು.
 • ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಮೇಶ್ವರ-I ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು.
 • ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಚೋಳ ಕೊನೆಗೂ ಕೊಪ್ಪಂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದನು.
 • ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಹೋದರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಒಂದನೆಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI

 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI ಚಾಲುಕ್ಯ-ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆಯನ್ನು 1076 AD ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿದನು.
 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
 • ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕವಿಯಾದ ಬಿಲ್ಹಣನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವಿತೆಯ (ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವಚರಿತ) ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಸಹನೀಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಳಿದನು.
 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ದೋರ್ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು.
 • ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ VI ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಜ್ನೇವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
 • ವಿಜ್ನೇವರ ಅವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು, ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಹೊರಗೆ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾನೂನು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತ

 • ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜತ್ವವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಪುರುಷ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
 • ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಮಂತ ಕುಲಗಳಾದ ಅಲುಪರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಕಾಕತೀಯ, ಸೆಯುನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಲಚೂರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಮಹಾಪ್ರಧಾನ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ), ಸಂಧಿವಿಗ್ರಹಿಕಾ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ) ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
 • ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬನವಾಸಿ-12000, ನೊಳಂಬವಾಡಿ-32000, ಮತ್ತು ಗಂಗವಾಡಿ-96000 ಎಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾಡನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಪನಗಳಾಗಿ (ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪುಗಳು) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಡಾ (ಗ್ರಾಮ) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು.
 • ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಧರ್ಮ

 • ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು.
 • ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೀರಶೈವಿಸಂ ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಪಂಥವಾಗಿದೆ.
 • ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಶೈವಿಸಂನ ಉದಯವು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು, ಆದರೂ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಹಿಷ್ಣುರಾಗಿದ್ದರು.
 • 8 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರರ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಹರಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
 • ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿಗಾವಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು.
 • ಕಾಲದ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ

 • ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.
 • ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು ವಚನಗಳು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಮೂವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 300 ಸಮಕಾಲೀನ ವಚನಕಾರರನ್ನು (ವಚನ ಕವಿಗಳು) ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರಹಗಾರರ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
 • ರನ್ನ, ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ ನಾಗವರ್ಮ II, ಮಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಸಿಂಹ, ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಸಂತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
 • ರಾಜ ತೈಲಪ II ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯರಿಂದ ಪೋಷಿತನಾದ ರನ್ನನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ “ತ್ರಿರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ”
 • ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.
 • ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು ವಚನಗಳು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಮೂವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 300 ಸಮಕಾಲೀನ ವಚನಕಾರರನ್ನು (ವಚನ ಕವಿಗಳು) ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರಹಗಾರರ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
 • ರನ್ನ, ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ ನಾಗವರ್ಮ II, ಮಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಸಿಂಹ, ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಸಂತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
 • ರಾಜ ತೈಲಪ II ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯರಿಂದ ಪೋಷಿತನಾದ ರನ್ನನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ “ತ್ರಿರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ” ಒಬ್ಬ.